הבית > יֶדַע > תוכן
העיקרון של מערכת הדרכה החניה
- Apr 11, 2018 -

העיקרון הוא להשתמש הראשון גלאי הרכב כדי לקבל את מקום החנייה מידע תפוסה בזמן אמת. הבקר המרכזי מציג את מסך התצוגה ואת כרטיס ההנחיה בהתאם לאסטרטגיית החנייה המוגדרת מראש, והמשתמש יכול להחנות את הרכב בחניון בהתאם להוראות. מערכת הדרכה חניה מחולק למספר מודולים: נתונים חניה מודול זיהוי, מודול עיבוד מרכזי, מודול שחרור מידע, מודול להציג מידע. הליבה של הטכנולוגיה הזו היא זיהוי מקום חניה ושיפוט הלוגי.